หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าซับในสีขาว,เหลือง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๑ , ๔๒๐-๕๖-๐๐๐๔ , ๔๒๐-๖๕-๐๐๑๐, ๔๒๐-๖๕-๐๐๑๑ และเครื่องปรับอากาศ (ติดตั้งพร้อมอาคารสำนักงาน) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]จ้างทำป้ายไวนิลการจัดตั้งธนาคารขยะ อบต.กุดยม ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2567 ]เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๓๖-๐๖๓ สายทางบ้านโนนฟักทอง สายที่ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนฟักทอง ตำบลกุดยม [ 22 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางเสถียร ขุรขันต์ ถึง ลำห้วยกุดยม บ้านกุดยม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.จากบ้านนายริ้ว หมู่ภิญญา ถึง นานายสุชาติ ดอนมั่น บ้านกุดศรีภูมิ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้าง๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียจากบ้านนายอำนาจ ผลบัว ถึง บ้านนางสมเสย นิสัยพรามณ์ บ้านกุดศรีภูมิ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเรือ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน วันที่ ๑ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายประจวบ ชัยมีเขียว บ้านเรือ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฝายน้ำล้น จุดนานางสุรีพร รักพวก บ้านกุดยม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างวางท่อประปารอบหมู่บ้าน บ้านโนนสาทร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 084-476-1992
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36100
  โทรศัพท์ : 044-100-260, 084-476-1992 โทรสาร : -
  สำนักปลัด : 044-056250 กองคลัง : 044-056213
  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ : 044-056210
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม
  จำนวนผู้เข้าชม 75,416 เริ่มนับ 12 ธ.ค. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10